Daily Tzolkin
Gebruik uw Windows LIVE account om in te loggen.

Inloggen

PICTURE OF THE DAY
Label

Poll

Gelooft u nog in de opwarming van de aarde?


Overzicht Maatschappij

Rss
'Digitale stemadviezen laten steken vallen'...
De alledaagse kracht van sport ...
Groot sociaal netwerk heeft positieve invloed op studieresultaten...
Kleine koffieboer profiteert niet van westerse inzet op eerlijke handel...
Vleesvervangers hoeven niet lekker te zijn...
Agressieve jongens zoeken affectie maar krijgen probleemvrienden...
Nederlanders voelen zich veilig voor overstromingen...
Taakverdeling binnen huishouden te weinig besproken aan de keukentafel ...
Lager opgeleiden meest getroffen door crisis...
Studenten gedragsverandering ontrafelen telefonische verkooptrucs...
Cyberpesten begint al op de basisschool...
Afrikanen in migrantenkerken goed geïntegreerd ...
Tieners in lesbische gezinnen: gezond en gelukkig...
Immigratieproces moeder beïnvloedt gedrag kind...
Turkse en Marokkaanse kinderen hebben al vroeg taalachterstand...
Kenia kan aardolie vervangen door bio-energie...
Vermogen om positie te kiezen bepalend voor succesvolle voetbalcarrière...
Aanpak ongezonde leefstijl bij laagopgeleide jongeren onvoldoende ...
Hyves-profiel blijkt belangrijk bij sollicitatie...
Inperking van de veestapel geeft economisch veel verliezers en weinig winnaars...
Taal- en integratietoetsen dragen niet bij aan integratie van migranten...
Hoogopgeleide uit arbeidersmilieu maakt moeilijk carrière...
Rechtspraak op maat goed beoordeeld...
Consument vaak opgesloten in supermarktmonopolie...
Consument wil “een goed gevoel” hebben bij het ei...
Nieuw onderzoek naar stress en verslaving bij jongeren...
Gaat de Yellowtail Kingfish de Nederlandse markt veroveren?...
Angst voor allochtonen belangrijke voorspeller PVV-stemgedrag...
Menselijk oerinstinct bepaalt investering in kind ... Reacties
Medisch ingrijpen in evolutie van de mensen kent keerzijden...
Toenemende vergrijzing vereist nieuwe benadering van welzijn en zingeving...
Meer duidelijkheid en snellere hulp bij aanpak schulden...
"Nieuwe fase in terugdringen aantal verkeersdoden"...
Onderzoek naar IQ van Afrikanen ver beneden de maat...
'Gebrek aan overheidsregie bij exploitatie van leeg rakende gasvelden’...
Liberalisering gasmarkt gaat ten koste van betrouwbaarheid levering...
Uitkomsten onderzoek naar vlucht Schiphol - Detroit...
Douane vindt 1100 kilo cocaïne...
Snelrecht en supersnelrecht rond de jaarwisseling...
Overheid ziet deskundigheid als wapen tegen taalachterstand...
Muziekcarrière succesvolst bij goed netwerk ...
Duurzame voeding te duur...
Somalische piraten gevoelige slag toegebracht...
‘Koppel AOW-leeftijd aan arbeidsverleden’ ...
Toename in verzet tegen asiel- en vreemdelingenbeleid...
Nobelprijs voor de Vrede naar Barack Obama... Reacties
Chinezen willen inspraak over de waterprijs...
Hogere eisen huwelijksmigratie en inburgering...
Douane en Marechaussee pakken koeriers met cocaïnebroodjes...
Nederland maakt werk van uitbannen geweld tegen meisjes...
'Bij beveiligingskwesties kun je niet paranoïde genoeg zijn’... Reacties
Media vaak te weinig kritisch en te incidentgericht...
Ondernemers snelgroeiende bedrijven vaak hoogopgeleid en jong...
Taskforce: meer veiligheid openbaar vervoer vraagt intensieve samenwerking alle ...
Hoe echt is uw vrijheid? Vrijheidsparade 26 september 2009 in Den Haag... Reacties
Ingangsdatum aanscherping koopzondagen een jaar later...
Een diploma hoger onderwijs in Nederland loont...
Mobieltjes als sleutel tot leren in de toekomst...
Hogere verzekeringspremies voor social networkers?...
Albayrak: 'seksuele uitbuiting kinderen niet te tolereren'...
Slechte brandveiligheid bij opslag gevaarlijke stoffen...
Meer studiesucces voor allochtone studenten...
Peuterspeelzaal goedkoper voor kinderen met taalachterstand...
Festivals hebben baat bij groener imago ...
Wat bepaalt de waarde van een wijk?...
Ministerie van Verkeer en Waterstaat begint campagne Blijf uit de dode hoek ...
Pleidooi in Science voor betere bescherming kinder-DNA...
Wisseling van de wacht in Uruzgan...
Structurele onderschatting jeugdwerkloosheid...
Minister wil legale pokeraanbod uitbreiden...
Bromfietscertificaat vóór 1 oktober 2009 omwisselen voor bromfietsrijbewijs...
Wet gelijke behandeling uitgebreid naar BO en VO...
Landelijke werkgroep pakt obesitas bij kinderen aan...
'Pensioenshoppen' mogelijk voor nabestaanden...
Informatiepanelen Amber Alert boven snelwegen...
Strengere eisen voor welzijn circusdieren...
The story of stuff - Consumeren kun je leren... Reacties
Logo in vacatures om meer mensen met arbeidsbeperking aan het werk te helpen...
Klink grijpt niet in op prijs (on)gezonde voeding...
Verbeteringen brandveiligheid politiecellen nodig...
Nederland spreekt Litouwen aan op homorechten...
Nieuwe HIV/aids ambassadeur treedt aan...
Wijkverpleegkundige terug in de wijk...
Varkenspest in Litouwen, dubbele reiniging vrachtwagens ingesteld...
Hirsch Ballin: ‘Geen shariarechtbanken in Nederland’...
Klink houdt vast aan rookvrije horeca...
Kabinet laat onderzoek doen naar alternatieven voor vlees...
Mensenhandel en kinderporno zwaarder bestraft ...
Nederlandse vrouwen behoren tot meest geëmancipeerde van Europa...
Rol dierenarts moet sterker...
Kabinet wil aanpassing stelsel woningcorporaties...
De Codex Alimentarius komt eraan. De wat?...
Cultuurgoederen beter beschermd ...
Uitreiking Moderne Man Prijs...
Eurlings verstrekt 117 miljoen subsidie voor aanpak spoorbarrières...
Resultaten extern onderzoek nopen tot ingrijpen bij CBR...
Sneller inbeslagneming crimineel geld binnen Europese Unie ...
Huis met groen energielabel meer waard...
Meer mogelijkheden om openbare basisschool te stichten...
Kabinet akoord met inperking taakstraffen bij zeden- en geweldsmisdrijven ...
Conferentie over 40 jaar Marokkaanse migratie naar Nederland...
Voetballers willen scoren in de wijk...
Extra investeringen in kwaliteit kinderopvang...
Wat eten jullie in Nederland?...
Nederland en Oekraïne werken samen tegen misbruik asielprocedure ...
Betalingen farmaceutische industrie openbaar maken...
Bosbranden nemen toe, toezicht op preventie neemt af...
Meer geld voor meer les...
Meisjes hebben eerder een volwassen persoonlijkheid dan jongens ...
Nederlands ontwikkelingsbeleid alom geprezen, maar ontbeert reflectie...
Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade groeit 28 procent...
Eerste CO2-neutrale en energie-leverende school van Nederland...
Meerderheid Nederlanders tegen uitbreiding EU...
Milieuzak dreigt bij oudvuil te belanden...
Worden we slimmer?... Reacties
Recordaantal immigranten...
Regionale convenanten hebben voortijdig schoolverlaten niet verminderd...
Bijna 1,1 miljoen Nederlanders met dubbele nationaliteit...
Wetenschappers, pas op voor 'charmante jongedames'...
Scriptieprijs 2008 voor scriptie over psychopaten in organisaties...
Ongelijkheid op de werkvloer is consequentie van eigen keuzes...
Consument verwacht stijging werkloosheid...
Zand en zaad blijkt gouden greep ...
Groepen jongeren veroorzaken de meeste overlast...
Jonge allochtonen willen het onderste uit de kan...
Consumenten hebben geen moeite met kopen GM-voedsel...
Bijna 95 duizend Oost-Europese werknemers in ons land...


Policy | Kontakt
© DailyTzolkin 2023 | Tips of nieuws? redactie@dailytzolkin.com