Daily Tzolkin

Inloggen


Conferentie over 40 jaar Marokkaanse migratie naar Nederland

artikel geplaatst op vrijdag 22 mei 2009 om 17:36 - Redactie

Op 14 mei 1969 tekenden Nederland en Marokko een verdrag dat werving van arbeidskrachten in Marokko mogelijk maakte. Veertig jaar later zijn beide landen nauw met elkaar verbonden en is er intensief verkeer tussen beide landen.


Nederlandse en Marokkaanse wetenschappers spreken over de impact van deze migratie op beide landen op 14 en 15 mei tijdens een conferentie op het Nederlands Instituut in Marokko (NIMAR) in Rabat. Ze staan stil bij de wisselwerking tussen land van herkomst en land van ontvangst en wisselen inzichten uit over de effecten van migratie op de zendende en ontvangende samenleving. Dit draagt bij aan de wederzijdse kennis over de Marokkaans-Nederlandse migratiegeschiedenis.

NIMAR
Het NIMAR wordt volledig gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. De Radboud Universiteit Nijmegen voert het penvoerderschap en is verantwoordelijk voor het beheer.

Ingrijpend voor beide landen
De migratie heeft ingrijpende gevolgen gehad voor zowel de Marokkaanse als de Nederlandse samenleving. In Nederland zorgde en zorgt de aanwezigheid van een grote groep migranten voor veel maatschappelijk debat. Lang werd vastgehouden aan het idee dat Nederland geen immigratieland was. Pas toen de aanwezigheid van verschillende groepen migranten toch een blijvend verschijnsel bleek te zijn, is er beleid ontwikkeld ten aanzien van de nieuwkomers.

In Marokko heeft de emigratie een ingrijpend effect gehad op de zendende gebieden, met name in het noorden en zuiden. Enkele decennia geleden behoorde het noorden tot de armste gebieden van Marokko. Doordat immigranten geld overmaakten en investeerden is het gemiddelde inkomen er aanzienlijk gestegen en kreeg de economische ontwikkeling een impuls. Door de sterke banden die migranten nog steeds onderhouden met het gebied van herkomst, worden deze gebieden gekenmerkt door een ongekende dynamiek.

Identiteit
Dit alles vindt plaats binnen een sociale context waarin ook in Marokko volop discussie wordt gevoerd over identiteit en de te varen maatschappelijke koers. Conservatieve en progressieve krachten eisen hun stem op in dit publieke debat. Inmiddels kan Marokko ook met recht een immigratieland genoemd worden door een toegenomen migratie vanuit de landen ten zuiden van de Sahara. Dit roept weer nieuwe politieke en maatschappelijke vragen op, waardoor de aandacht voor het fenomeen migratie zich niet meer uitsluitend richt op de Marokkanen buiten Marokko.

Gearrangeerd huwelijk
Volgens arabist dr. Jan Hoogland, verbonden aan de Radboud Universiteit en directeur van het NIMAR, lijkt de relatie tussen Nederland en Marokko soms wel wat op een gearrangeerd huwelijk, waarbij het de vraag is in hoeverre de partners naar elkaar toe zullen groeien. Hoogland: 'Een gegeven is dat circa 330.000 Marokkanen in Nederland verblijven en op verschillende manieren uiting geven aan hun dubbele betrokkenheid. Verschillende factoren, zoals een toenemende globalisering en de toegankelijkheid van communicatie- en transportmiddelen, maar ook een internationale politieke context waarin de islam breeduit ter discussie staat, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een transnationaal karakter van de migrantengemeenschappen.'

Bron: Radboud Universiteit

Reacties

Geen reacties beschikbaar.

Reageren

Je bent op dit moment niet ingelogd. Om een reactie achter te laten moet je ingelogd zijn.

Policy | Kontakt
© DailyTzolkin 2020 | Tips of nieuws? redactie@dailytzolkin.com