Daily Tzolkin
Gebruik uw Windows LIVE account om in te loggen.

Inloggen

Policy

DailyTzolkin is een algemeen toegankelijke website waarbij de organisatie er naar streeft dat iedere bezoeker die DailyTzolkin bezoekt, zich ook thuis voelt. Uitgangspunt hierbij is dan ook dat de bezoekers op DailyTzolkin elkaar met respect behandelen.

Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft DailyTzolkin haar eigen policy met betrekking tot het posten van berichten, het aanmaken van een profiel, alsmede het verzenden van privé-berichten via de DailyTzolkin mailbox. Binnen deze policy is bepaald wat wel en wat niet op DailyTzolkin getolereerd wordt.

Om er uiteindelijk zorg voor te dragen dat onze policy gehandhaafd blijft, zal er streng op worden toegezien dat geen aanstootgevende, kwetsende, discriminerende, alsmede andere misdragingen op DailyTzolkin worden gepost, in de memberprofielen worden opgenomen, of middels het mailbox-systeem van DailyTzolkin worden verzonden.

DailyTzolkin behoudt zich het recht voor om postings te wissen, berichten te wijzigen dan wel te verwijderen, memberprofielen te verwijderen dan wel aan te passen en/of gebruikers te waarschuwen dan wel te bannen als:

 • Er sprake is van spammen, hetzij door tientallen gelijksoortige BLOGS te openen, hetzij door reclame te maken.
 • Er sprake is van het plaatsen van links naar pornografisch materiaal.
 • Er sprake is van het plaatsen van illegale zaken als (copyright) warez, (copyright) mp3's, of links hiernaar.
 • Er sprake is van berichten en/of onderwerpen die doelbewust kwetsend zijn voor anderen en/of links hiernaar.
 • Er sprake is van berichten en/of onderwerpen die aanzetten tot vreemdelingenhaat, discriminatie en/of racisme.
 • Er sprake is van berichten en/of onderwerpen waarvan de inhoud strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht, dan wel aanzetten tot het plegen van strafbare feiten.
 • Er banners geplaatst worden in postings.
 • Er sprake is van links naar zogenaamde 'money making' schemes en 'paid to surf' accounts.
 • DailyTzolkin behoudt zich te allen tijde het recht voor berichten te wijzigen dan wel te verwijderen zonder toestemming van de desbetreffende gebruikers. Waarschuwingen en verbanningen:
 • Een gebruiker die de policy van DailyTzolkin overtreedt dan wel zich naar oordeel van de webmaster misdraagt, zal gewaarschuwd worden en loopt tevens het risico van DailyTzolkin gebanned te worden.
 • Een gebruiker die doelbewust onderwerpen en/of berichten volspamt zal direct gebanned worden.
 • Een gebruiker die doelbewust bugs als cocons of andere dingen die schadelijk zijn voor de items of pc's van gebruikers (daaronder inbegrepen virussen, worms, trojan horses) plaatst, zal per direct gebanned worden.
 • Gebruikers die na een tijdelijke ban terugkomen onder andere, valse, accounts zullen direct permanent gebanned worden.
 • Wordt een gebruiker gebanned dan kan zijn/haar Internet Service Provider op de hoogte gesteld worden van het wangedrag van de user.

Melding wangedrag:

 • Er kan melding gemaakt worden van wangedrag door de webmaster daarvan in kennis te stellen. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar: bannen@dailytzolkin.com. Dit bericht moet tenminste een beknopte omschrijving van het waargenomen wangedrag bevatten alsmede een link die verwijst naar het betreffende onderwerp dan wel het memberprofiel van de gebruiker.

Plaatsen van berichten en onderwerpen:

 • Zogenaamde crosspostings zullen worden verwijderd dan wel gesloten. Dubbele postings kunnen zonder opgaaf van reden verwijderd worden.

Geldigheid en toepassing:

 • Deze gebruikerspolicy is onverkort en per direct van toepassing op de domeinen dailytzolkin.com, dailytzolkin.nl en dailytzolkin.eu alsmede en de door bezoekers aangemaakte gebruikersprofielen en de DailyTzolkin mailbox.

Aansprakelijkheid:

 • DailyTzolkin aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van berichten geplaatst door bezoekers. Het door de bezoekers geplaatste bericht toont de expressie van de auteur en hoeft niet per sé de mening te vertegenwoordigen van DailyTzolkin.
 • Door jezelf op DailyTzolkin te registeren en te posten gaat men akkoord met de voorwaarden gesteld in deze policy. De webmaster behoudt zich te allen tijde het recht voor om in bovenstaande policy wijzigingen aan te brengen alsmede het recht om bezoekers zonder opgaaf van reden te waarschuwen, te beperken in hun rechten op DailyTzolkin en hen door middel van een ban de toegang tot DailyTzolkin te ontzeggen. Voor meer informatie met betrekking tot de policy kan contact op worden genomen met de webmaster op: info@dailytzolkin.com.
 • Plaatsing van persberichten en opname van feesten in de rubriek previews, agenda en news:
 • Verzoeken tot plaatsing van persberichten, alsmede agenda-items  op DailyTzolkin kunnen worden gericht aan: info@dailytzolkin.com. Plaatsing is niet gegarandeerd.
 • De redactie behoudt zich ten alle tijden het recht voor om persberichten zonder opgaaf van redenen te weigeren, te bewerken, in te korten dan wel niet te plaatsen.

Policy | Kontakt
© DailyTzolkin 2024 | Tips of nieuws? redactie@dailytzolkin.com