Daily Tzolkin

Inloggen


Nieuwe interpretatie van Genesis 1

artikel geplaatst op zaterdag 10 oktober 2009 om 20:48 - Redactie

Het is in onze hersens gegrift. De eerste zin van de bijbel is ‘In het begin schiep God hemel en aarde’. Maar Ellen van Wolde, hoogleraar Exegese van het Oude Testament en bronteksten van het jodendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen, toont aan dat er eigenlijk iets anders staat. In haar inaugurele rede, die zij op vrijdag 9 oktober uitspreekt, concludeert zij na nauwgezette bestudering van de Hebreeuwse grondtekst en de context daarvan, dat er geen sprake is van een creatio ex nihilo, een schepping uit het niets, maar van een scheiding van de hemel en de aarde in een uitgestrekte watermassa.


Ellen van Wolde gaat in haar inaugurele rede letterlijk terug naar het begin: naar de eerste drie zinnen van Genesis. Wat staat daar nu eígenlijk? Van Wolde analyseert de Hebreeuwse grondtekst niet alleen taalkundig, maar plaatst het fragment ook in de context van de rest van de bijbel en van andere scheppingsverhalen uit Mesopotamië. Op die manier komt zij tot een andere vertaling dan de gangbare en biedt zij een nieuwe visie op het begin van het scheppingsverhaal.

Scheiden in plaats van scheppen
Uit Van Woldes studie komt naar voren dat Genesis niet over het absolute begin in de tijd gaat, maar over het begin van een bepaalde handeling: hemel en aarde worden gescheiden en de aarde, die tot dusver nog bedekt was met water, krijgt een fundament en komt als droge materie te voorschijn. Er was dus niet niets, maar er waren al oerwateren waarin zeemonsters leefden. In die oersoep maakt God een scheiding tussen de hemel enerzijds en de aarde anderzijds. Uit het verdere verloop van de tekst blijkt bovendien, aldus Van Wolde, dat er naast deze ene God meer goden bestonden.

Het werk van een bijbelexegeet
Aan de hand van haar ‘nieuwe’ vertaling van Genesis 1,1-3 maakt Ellen van Wolde in haar rede bovendien duidelijk wat Bijbelexegese inhoudt en wat de vragen zijn waar een exegeet zich voor geplaatst kan zien.

Bron: Radboud Universiteit

Reacties

Geen reacties beschikbaar.

Reageren

Je bent op dit moment niet ingelogd. Om een reactie achter te laten moet je ingelogd zijn.

Policy | Kontakt
© DailyTzolkin 2023 | Tips of nieuws? redactie@dailytzolkin.com