Daily Tzolkin

Inloggen


Europese Piratenpartijen hekelen censuur in strijd tegen terrorisme

artikel geplaatst op zondag 7 oktober 2007 om 01:46 - Redactie

AMSTERDAM - De Europese Piraten Partijen zijn ontzet over het plan van Euro-commissaris voor Justitie en Veiligheid Franco Frattini, om censuur van het internet in te zetten als wapen tegen terrorisme. Hij wil het zoeken naar, en gebruiken van bepaalde woorden op het Internet verbieden en zelfs strafbaar maken.


Woorden als: "bomb, kill, genocide and terrorism" zouden volgens Frattini gefilterd moeten worden van het internet, het omzeilen van deze filter zou tegelijkertijd strafbaar gesteld worden. Voor de meeste Europese naties zou dit de grootste wetswijziging ooit zijn op het gebied van 'vrijheid van meningsuiting' en het 'Recht op informatie'.
En dat is iets waar de leden van de Internationale Piratenpartij (PPI) het grootst mogelijke bezwaar tegen hebben.

De ervaring leert immers dat Internet Filters makkelijk te omzeilen zijn door degene die dat echt willen, en dat het blokkeren en censureren van bepaalde delen van het Internet niet werkt. Aldus Florian Hufsky voorzitter van de Oostenrijkse Piratenpartij. "De Filters die Frattini zo'n warm hart toedraagt, zullen niet het beoogde resultaat hebben, sterker nog het is een tirannieke poging om nuttige kennis bij 'het grote publiek' vandaan te houden, geheel in gelijke tred met het beleid van China, Saudi-Arabië en Noord-Korea". Dus naast dat deze maatregel niet doeltreffend werkt wijkt deze ook nog eens enorm af van de principes van een vrije informatiesamenleving.

De Internationale Piratenpartijen zijn hier zwaar op tegen en veroordelen deze bedreiging voor onze vrijheid en democratische grondslag.

Een Mondiale Kettingreactie

In de afgelopen twee jaar hebben zich in vele naties over de hele wereld Piratenpartijen gevormd. Online vechtend voor onze burgerrechten, hebben ze de steun van de 'jongere generatie' weten te verwerven.

"De instructies die Frattini de burger wil onthouden zijn basis scheikunde lessen" zegt Jens Seipenbusch, Leider van de Duitse Piratenpartei, "Een gemiddelde universitaire student zal genoeg kennis hebben na het eerste semester om een bom te maken, in sommige landen nog eerder. Zoals de recente arrestaties in Duitsland duidelijk hebben gemaakt, werkt deze verschrikkelijke anti-terrorisme waanzin niet alleen tegen mensen die een bedreiging voor onze samenleving vormen, maar ook tegen studenten, onderzoekers, en activisten." Is Frattini bereid om onze zuur-verdiende democratie op te offeren?

Commissaris Franttini heeft verklaard dat de de burgerrechten fundamenteel zijn, maar in sommige gevallen moeten zij tegen elkaar worden gewogen. Maar de Piratenpartijen zijn allerminst tevreden met deze uitspraak "Of het is fundamenteel of het is niet!" Verklaart Blazej Kaczorowski, stichter van Partia Piratów in Polen. "U kunt niet compromitteren met een fundamenteel recht! Dit is enkel Orwelliaanse dubbelspraak en iets dat we hier in de jaren '80 zouden verwachten. Maar wij hebben een democratie nu, en wij eisen om als burgers te worden behandeld!"

De waarden van de open samenleving zijn ons beste wapen.

Volgens de statistieken van EUROPOL is er vanaf de lente van 2007, slechts één bevestigt geval van islamitisch terrorisme vorig jaar in Europa. Met arrestaties van meer dan 200 verdachten van islamitisch terrorisme in 2006, is de Europese politiemacht uitstekend in staat gebleken om adequaat op te treden. Is dit niet het bewijs dat de huidige lijn van terrorisme bestrijding werkende is?

"Het bewijst zeker iets, maar niet dat wij censuur nodig hebben, voegt Leon Burg van Piratenpartij Nederland toe. "Hieruit, kunnen we toch echt niet afleiden dat er momenteel te weinig efficiency zou zijn. In het verleden is het openlijk nadenken over mogelijke aanvallen een efficiënte strategie gebleken om mogelijke aanvallen te verhinderen - alleen het ondenkbare kan niet worden bestreden."

"Heeft het recente succes van de Duitse politie bij de aanhouding van de 'bommenmakers' niet aangetoond dat 'ouderwets' rechercheren nog maar het beste werkt?" vraagt Jens Seipenbusch, voorzitter van Piratenpartei Deutschland. Hij gaat verder, de "open maatschappij en zijn waarden van vrijheid en tolerantie zijn ons beste wapen tegen extremistische groepen. Wij gaan niet akkoord met de vraag naar een sterkere politiestaat, en wijzen op de teruglopende criminaliteit in de afgelopen decennia. In plaats daarvan verzoeken wij om het opnieuw concentreren op de waarden van vrijheid en gelijkheid en het versterken van de burgerrechten. De waarden van de open maatschappij hebben de val van de Berlijnse muur mogelijk gemaakt en verenigde ons land, om deze moeizaam opgebouwde waarden nu weer te vernietigen zou krankzinnig zijn."

De Europese Piratenpartijen zullen niet tolereren dat de Europese waarden die met bloed en tranen verworven zijn en terugleidden tot aan het tijdperk van de verlichting vernietigt zullen worden," aldus Rick Falckvinge, Leider van de Zweedse Piratpartiet. "Ook dringen we er bij de media en serieuze journalisten op aan om niet bij te dragen aan de massa-hysterie. Terrorisme word opgevoerd als volks bedreiging nummer 1, en daarmee word alle aandacht afgeleid van de echte problemen."

Het huidige beleid van de Europese Commissie is aanleiding om op te staan en onze stem te laten horen.

Wij gaan zijn het niet eens met het verval van onze wetscultuur. Wij gaan niet akkoord met het ontmantelen van onze democratie. Wij zijn niet gediend van een cultuur waarin angst de waarden van de open maatschappij overschaduwd, en dringen er op aan dat velen hun stem achter die van ons zullen scharen.

"Tenslotte, eisen wij dat de politici ophouden terrorisme met bommen en aanvallen te associëren," zegt Andrew Norton, Interim Voorzitter van de Piratenpartij van de V.S. "Dergelijke acties zijn een middel om een doel te rechtvaardigen, zijn zij niet het doel zelf. Het punt van terrorisme is niet om bommen te laten exploderen, het moet vrees en angst creëren, publieke veiligheid ondermijnen en de manier van het leven voor de gewone burger belemmeren. De plannen zoals de commissaris ze voorstelt verhinderen geen terrorisme, zij helpen de terrorist juist bij het bereiken van deze echte doelen. Inderdaad, door deze acties, wordt de commissaris de terrorist."

Zoals de dictaturen rond de wereld langzaam beginnen te beseffen, werkt censuur niet op het Internet. Het blijkt nog niet zo makkelijk om grote gedeelten van het internet af te sluiten of te weren.

In 1993, zei John Gilmore, een vooraanstaand vernieuwer van de computerwetenschap, " Het Internet interpreteert censuur als een 'storing' en laveert er gewoon omheen" En toch, veertien later jaar, begrijpen de mensen dit nog steeds niet.

Ondertekend door:

Florian Hufsky, Voorzitter, Piratenpartei Österreichs (Oostenrijk)
Enrique Herrera Noya, Nationale Coördinator, Partido Pirata Chili (Chili)
Jens Seipenbusch, Voorzitter van Piratenpartei Deutschland (Duitsland)
Leon Burg, Coördinator, Piratenpartij Nederland (Nederland)
Blazej Kaczorowski, Oprichter en Coördinator Partia Piratów (Polen)
Carlos Ayala, Voorzitter van de Nationale Raad van Partido Pirata (Spanje)
Rick Falkvinge, Partijleider Piratpartiet (Zweden)
Peter Liddell, Centraal Comité, Piratenpartij Verenigd Koninkrijk (UK)
Andrew Norton, Interim Voorzitter van de Piratenpartij Verenigde Staten (USA)

Over PPI

PPI is samengesteld uit leden van de diverse Piratenpartijen over de wereld. Het is doel is het aanmoedigen van het delen van informatie en cultuur, evenals solidariteit en het bevorderen van de internationale communicatie en vriendschap. Bovendien doet PPI momenteel ook dienst als start platform voor potentiële Piratenpartijen in landen zonder Piratenpartij. Momenteel hebben 27 landen één of andere soort vertegenwoordiging in PPI, we verwachten dat dit aantal nog sterk zal groeien.
Bron: Nieuwsbank

Reacties

Geen reacties beschikbaar.

Reageren

Je bent op dit moment niet ingelogd. Om een reactie achter te laten moet je ingelogd zijn.

Policy | Kontakt
© DailyTzolkin 2020 | Tips of nieuws? redactie@dailytzolkin.com