Daily Tzolkin

Inloggen


Mogelijkheden voor beginnende kopers beperkt door tussenpartijen

artikel geplaatst op donderdag 4 september 2008 om 20:01 - Redactie

De bank en het intermediair laten al minstens een jaar lang bewust kansen liggen voor starters op de woningmarkt, terwijl het juist met regelingen als koopsubsidie en starterslening voor starters veel interessanter is om een huis te kopen dan om woonruimte te huren.


Dankzij deze subsidieregelingen is het ondanks relatief lage inkomens wel degelijk mogelijk om een starterswoning te bemachtigen. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de twee grootste starterssubsidieportalen van Nederland met een erkend transparant assurantiekantoor uit regio Rotterdam.

In het artikel "Rabobank in kwartaalrapport: woningmarkt is vooral voor starters verslechterd" van het Financieel Dagblad van zaterdag 9 augustus 2008 wordt gesuggereerd dat huizen minder betaalbaar zijn geworden voor starters. De Rabo-onderzoekers onderbouwen deze conclusie in hun nieuwe brancherapport met de stelling dat woningen door de opgelopen hypotheekrente lastiger te financieren zijn. Dit zou een verklaring zijn voor het dalende aantal verkochte hypotheken en oversluitingen in het starterssegment. De harde realiteit leert ons echter dat de kansen voor starters de afgelopen periode alleen maar zijn toegenomen.

Is het niet raadzaam om eerst na te gaan of men over de juiste cijfers en kennis beschikt, voordat men een onherroepelijke uitspraak doet over de kansen van een grote bevolkingsgroep als starters op de woningmarkt? Laten we daarom eerst de werkelijke feiten noemen met betrekking tot de geboden mogelijkheden voor starters.

Starters op de woningmarkt profiteren van de stabilisatie van de huizenprijzen. De stijging van de rentelasten deren hen niet, omdat de verhoogde rentelasten grotendeels worden gecompenseerd door de koopsubsidie of de starterslening. Koopsubsidie en starterslening zijn twee subsidieregelingen vanuit de overheid en de gemeenten ter bevordering van het eigen woningbezit voor starters op de woningmarkt.

Kortom: de door hypotheekrentestijging verhoogde financiële lasten worden genivelleerd door de hogere subsidiebijdrage, die starters ontvangen van de overheid en de gemeenten op hun hypotheek. De beweringen in het bovengenoemde artikel zijn dus grotendeels in strijd met de strekking van deze regelingen.

Onbegrip starterslening en koopsubsidie bij banken en het intermediair, starters op de woningmarkt de dupe

De overheid heeft sinds 2007 een volwassen subsidieregeling als het gaat om starters op de woningmarkt. Deze landelijke regeling heeft de toepasselijke benaming 'koopsubsidie', en de aanvragen worden uitgevoerd door SenterNovem. Een andere subsidieregeling, de zogenaamde starterslening, wordt per gemeente gevoerd door SvN en het aantal deelnemende gemeentes is het afgelopen jaar gestegen van circa 140 tot bijna 200 gemeenten, landelijk een dekking van ruim 45%. Het probleem is echter dat de banken en het intermediair deze regelingen over het algemeen onvoldoende kennen en toepassen.

De misvatting zit hem in het feit dat de koopsubsidieregeling al jaren slecht geregeld was en het alleen maar een papieren maatregel was waar starters op de woningmarkt niet mee uit de voeten konden. Maar toen de overheid er sinds 2007 een volwassen subsidieregeling van heeft gemaakt, was de hypotheekmarkt niet alert genoeg om hier op te reageren. Ook nu nog bestaat er een zeer groot onbegrip bij banken en het intermediair over de strekking van de regelingen.

Het blijkt dat de meeste banken en tussenpersonen te laks zijn om de subsidieregelingen toe te passen en de nodige tijd en energie in deze oplossing voor starters te steken. Bel met een willekeurige bank of hypotheekadviseur over het kopen van uw ideale starterswoning en u krijgt een indruk van hoe slecht de situatie is - als u überhaupt al geholpen wordt met een eenduidig en zinnig antwoord.

Dat de startersmarkt over het algemeen enthousiast is over de regelingen, blijkt wel uit de forst toenemende cijfers van het aantal hypotheken afgesloten met koopsubsidie van ongeveer 3250 in 2007 tot meer dan 8000 in het eerste halfjaar van 2008. Echter als de banken en het intermediair hun neus blijven optrekken voor de subsidieregelingen dan kan de overheid proberen te blijven helpen, maar zonder de erkenning van de tussenpersoon komt men er niet.

Juiste informatie over subsidieregelingen via startersportaal

Sinds de lancering van Transparant Assurant in het derde kwartaal van 2007 worden wij via de informatieportalen www.koopsubsidietabel.nl en www.starterslening.nl dagelijks overspoeld met talloze aanvragen en informatie voor de subsidieregelingen. Het valt ons dan ook met name op dat de Rabobank over het algemeen de koopsubsidie en starterslening niet actief ondersteunt.

Concreet: de pagina's op onze informatie- en subsidieaanvraagportalen worden zo druk bezocht vanuit heel Nederland, dat we eigenlijk ondersteuning nodig hebben van andere intermediairs.

Echter het is daarbij wel van belang dat de tussenpersoon op de juiste manier met een subsidieaanvraag om kan gaan, om de starters zo goed mogelijk op weg te helpen. Helaas ontbeert het een aantal tussenpersonen aan praktische kennis en een gestructureerde aanpak.

Als je de starters goed helpt aan een eerste koopwoning, dan komt de doorstroming ook vanzelf op gang. Dat is voor zowel de markt als de economie een gewenste beweging.

Reacties

Geen reacties beschikbaar.

Reageren

Je bent op dit moment niet ingelogd. Om een reactie achter te laten moet je ingelogd zijn.

Policy | Kontakt
© DailyTzolkin 2020 | Tips of nieuws? redactie@dailytzolkin.com