Daily Tzolkin

Inloggen


De viering van de Wedergeboorte

artikel geplaatst op dinsdag 5 mei 2009 om 08:47 - Redactie

Het Middelpunt van de Zesde DAG van de Galactische Onderwereld Op 9-11 mei 2009. Carl Johan Calleman: Om onze tegenwoordige situatie te begrijpen volgens de Mayakalender lijkt het mij verstandig om terug te kijken naar wat er in de afgelopen tijd is gebeurd op de belangrijkste veranderingsmomenten van de Galactische Onderwereld(Zie Figuur 1). Belangrijk was het begin van de Vijfde NACHT, op 19 November 2007.


Carl Johan Calleman: Om onze tegenwoordige situatie te begrijpen volgens de Mayakalender lijkt het mij verstandig om terug te kijken naar wat er in de afgelopen tijd is gebeurd op de belangrijkste veranderingsmomenten van de Galactische Onderwereld(Zie Figuur 1). Belangrijk was het begin van de Vijfde NACHT, op 19 November 2007. In mijn boek, de Mayakalender en de transformatie van het bewustzijn, geschreven in 2003, eindigde ik de bespreking van de economie (pagina 233) met de voorspelling die gericht was op dit punt in de tijd: “Ongeacht welke vorm een dergelijke [Financiële] ineenstorting zal hebben lijkt het waarschijnlijk dat het gebeurt tegen de tijd dat de Vijfde NACHT begint, in November 2007 [Om exact te zijn de 19e]” Deze voorspelling was gebaseerd op het feit dat gedurende de gehele kosmische geschiedenis de Vijfde NACHT een tijd is geweest waarin de oude orde vaak werd verwoest.De economen zijn het er vandaag de dag over eens dat de wereldwijde recessie begonnen is in December 2007, (zie Figuur 2) en we kunnen nu terug blikkend vaststellen hoe verbazingwekkend precies voorspellingen kunnen zijn als ze gebaseerd zijn op de ware Mayakalender. Ook al zijn de voorspellingen niet in steen uitgehouwen, zij vertellen ons welke tijdsperioden verbonden zijn met bepaalde activiteiten of denkwijzen.

Een tweede erg belangrijk punt van verandering kwam met het begin van de Zesde DAG, op 12 November 2008, toen met de verkiezing van Obama als president van de Verenigde Staten, precies een week daarvoor het duidelijk werd dat de energie van vernieuwing zich manifesteerde. Dit is ook wat voorspeld was om te beginnen op een bepaald moment, gesymboliseerd door Yohalticitl, de godin van geboorte. Barack Obama is geboren op de dag van het Maya dagteken 9 Ben, dat dezelfde is als van de geboortedag van de Verenigde Staten op 4 juli 1776 en hij speelt daarom een belangrijke rol in de geschiedenis van dit land, om dat met hem, de cirkel weer rond is. Zijn voornemen om met transparantie te regeren en met het hebben van een vriendelijker en meer gelijke relatie met andere landen is zeker een welkom contrast met veel van zijn voorgangers. Een gevoel van vernieuwing van ethische waarden omgeeft hem, wat een opening biedt tot wereldwijde eenwording.

Toch kunnen we vaststellen dat de economie zich niet hersteld heeft, toen de Zesde DAG begon. Waarom dit zo is, kunnen we op verschillende niveaus begrijpen. Een daarvan is een economische reden in de zin dat het toenemen van economische groei door toenemende krediet mogelijkheden nu uitgeput geraakt is. Iedereen die een lening afsluit weet dat dit beslag legt op bronnen in de toekomst en de grens tot hoever dit kan gaan, is nu bereikt.

Een andere niveau van begrijpen is dat van het Kosmische plan. We bevinden ons in de Galactische onderwereld die niet de economische of technische ontwikkeling tot haar primaire doel heeft. De Galactische onderwereld is daar en tegen gericht op het verbreden van de menselijke horizon naar een holistisch gezichtspunt, waarbij we ons op de hele schepping en de Aarde betrokken voelen en waarmee het economisch systeem steeds meer mee in conflict is geraakt. Er zijn dus redenen om je serieus af te vragen of de wereld ooit weer lange perioden van economische groei zal doormaken, ook al spreken de media van wanneer de recessie zal eindigen en de bankiers en regeringsleiders, in deze wereld inclusief Obama, nemen maatregelen waarvan ze zeggen dat die een einde aan de recessie zullen maken.
Wat nu geprobeerd wordt om de economie te stimuleren is om de banken belastinggeld te geven zodat ze datzelfde geld kunnen uitlenen aan de belastingbetalers waar ze het van gekregen hebben. Dit klinkt als een grap. Het feit dat zo velen dit als noodzakelijk geaccepteerd hebben en ook dat het voor het gros van de mensen te ingewikkeld is om te begrijpen, laat zien hoe groot het geloof in de oude leefwijze nog steeds is. De reden dat de meeste mensen het vanzelfsprekend vinden dat er in de nabije toekomst weer een periode van groei komt, is omdat zij geboren zijn in de Planetaire Onderwereld. En het is inderdaad ook zo, dat als we naar de golfbewegingen van de Planetaire Onderwereld kijken die het bewustzijn van de mensen overheerste vanaf 1755 tot 1999, we zien dat economische groei afgewisseld wordt met perioden van recessie als een directe functie van de verandering tussen DAGEN en NACHTEN. DAGEN betekende economische groei en NACHTEN, economische achteruitgang in de industriële economie. Deze golfbeweging van de Planetaire Onderwereld was echter precies wat overstegen werd door de Vijfde NACHT van de Galactische Onderwereld die op 19 November 2007 begon. Zal iemand dan in de tegenwoordige situatie instaat zijn om de economie te reactiveren? Ik denk niet dat dit mogelijk is, behalve dan voor een aantal beperkte sectoren en tot een beperkte mate. De achteruitgang kan misschien wat afvlakken gedurende de Zesde DAG, maar zal waarschijnlijk intensiever worden als de Zesde NACHT begint rond 7 November 2009. Het doel van de huidige Galactische Onderwereld is dus anders dan dat van de Planetaire Onderwereld en is er in hoofdzaak op gericht om betrekkingen in de wereld tot stand te brengen die gebaseerd zijn op een wereldwijde holistische en gelijk gerichte manier van denken, dat tot uitdrukking komt in evenwichtige verhoudingen tussen de geslachten, naties, rassen en religies op deze wereld (en eigenlijk ook in het universum, maar daar weten we maar weinig van af). Als we willen kunnen we naar het Bush tijdperk kijken als een periode die het te voorschijn komen van dit bewustzijn blokkeerde.

Ik heb het gevoel dat we beïnvloed worden door de energieën van de Mayakalender (Als dit niet zo was, zouden voorspellingen ook niet mogelijk zijn) en ik denk dat onze keuzes en de keuzes die de verschillende regeringsleiders maken van invloed zijn op de wijze waarop deze energieën zich manifesteren. Bepaalde politieke besluiten van Bush kunnen bij voorbeeld de situatie verergerd hebben. Ik geloof dat er ondanks alles, goede gronden zijn om moeilijke tijden voor veel individuen te verwachten, mensen die hun baan verliezen, hun bedrijf failliet zien gaan of hun huis kwijtraken en er zullen nog velen zijn die hetzelfde in de komende tijd kan overkomen. Een waarnemer van een andere planeet kan hier ook op een wat andere manier naar kijken. Hij of zij, kan in het einde van de constante groei-economie een teken van hoop zien dat het planetaire kankergezwel verminderd en er wat hoop gloort voor de mensheid, dat die kan overleven en zijn doel bereiken. Vanuit dit gezichtspunt kunnen we naar deze crisis kijken als een manier van het kosmische plan om een beschermend mechanisme voor de Aarde in gang te zetten. Van een ding kunnen we wel zeker zijn, als de groei economie niet ten einde komt, dan komt de wereld tot een einde. Niemand kan zeggen of dit gebeurt door het opwarmen van de Aarde, het uitputten van van het leven in zee, het verwoesten van de regenwouden, het afsterven van de bijen of iets anders. Eigenlijk hoeven we helemaal niet te weten waardoor een dergelijke ondergang van het planetaire ecosysteem veroorzaakt wordt, aangezien geen van deze bedreigingen voor onze omgeving geïsoleerd van de anderen bekeken kunnen worden. Zij hebben allemaal een gezamenlijke oorzaak in een economie die gebaseerd was op toenemende groei en nu worden we door het bewustzijn van de Galactische Onderwereld met de consequenties geconfronteerd.

Ik denk dat we in de komende jaren persoonlijk geconfronteerd worden met moeilijke dilemma’s die meestal geen gemakkelijke antwoorden hebben: “Als ik niet goed voor mijzelf zorg, wie zal dat dan voor mij doen? Maar als ik niet om het grotere geheel geef, wie ben ik dan eigenlijk?” We kunnen de bankiers en anderen natuurlijk de schuld geven van de teruggang in de economie, een economie die ons instaat stelde om vanuit de ‘voorraden’ van de toekomst te leven. Dit zal echter niet veel veranderen en het zal moeilijk zijn om iemand te vinden die op de een of andere manier geen materieelvoordeel hiervan gehad heeft. Met een enkele uitzondering daargelaten, heeft de mens er niet voor gekozen om vrijwillig een eind aan de groei te maken.

Wat kunnen we dan in deze situatie doen, kunnen we ons afvragen? Als de economie niet meer zal groeien, wat komt daar dan voor in de plaats? Velen realiseren zich dat we moeten overgaan naar een evenwichtige economie, iets dat de mensheid de laatste 5000 jaar niet gekend heeft. Dit betekent de terugkeer naar een niet dualistische Tuin van Eden, die op een nieuwe en hogere manier, in balans is met het milieu. Het is een overgang die velen erg moeilijk en haast onbegrijpelijk zullen vinden. We kunnen opmerken dat geen enkele wereldleider of econoom op dit moment de overgang propageert naar een evenwichtige economie. Tot nu toe hebben maar heel weinigen zich gerealiseerd dat er geen opleving meer komt van de economie en als dit bij de mensen gaat dagen, kunnen we verschillende soorten wanhopige acties verwachten en sociale onrust, die in verschillende culturen andere vormen zullen aannemen. Vele hiërarchische structuren zullen waarschijnlijk instorten.

Zal een evenwichtige economie hier dan uit voortkomen? De Mayakalender geeft hierop geen antwoord, eenvoudigweg omdat het afhangt van de keuzes die mensen in de komende tijd maken en wat zij tot stand willen brengen. Het is natuurlijk gewoon belachelijk dat met deze gemeenschappelijke keuze van de mensheid die haar toekomst zal bepalen, als achtergrond, er mensen zijn die beweren dat de Mayakalender het einde van de wereld voorspelt door de omkering van de polen, door asteroïden, natuurlijke catastrofes, zonnevlekken of andere fysieke gebeurtenissen buiten onszelf. De Mayakalender beschrijft niets anders dan de evolutie van het bewustzijn en voor de toekomst voorspelt zij niets anders dan wat direct of indirect door de mens zelf wordt voortgebracht. Een andere manier om hetzelfde te zeggen is dat er geen bewustzijnsveranderingen op deze planeet zijn, buiten de mens zelf. De exacte neergang van de economie was voorspelbaar uit de Mayakalender omdat dit het gevolg was van menselijk gedrag dat bepaald werd door de resonantie met de Kosmische Levensboom. De Kosmische levensboom is volgens de Maya’s en andere oude tradities, een onpeilbare hoge intelligentie, de Hunab-Ku, in het centrum van het universum die kwantumsprongen maakt op bepaalde veranderingsmomenten van de kalender. Het bestaan van een dergelijke centrale as van het universum is onlangs (2003) door de wetenschap ontdekt, waarvan ik denk dat het de ontdekking met de grootste consequenties aller tijden is. Ik ga hier uitvoerig op in, in het binnenkort te verschijnen boek van mijn hand: Het Doelgerichte Universum (uitgave van Inner Traditions, December 2009). Het zijn de energieën van de Kosmische Levensboom die de evolutie op alle niveaus in het universum synchroniseren. Door onze eigen resonantie hiermee en met de kwantum veranderingen worden we geïnspireerd om onze wereld in te richten op grond van de Zeven DAGEN en Zes NACHTEN van het kosmische plan.

Vanuit dit perspectief is het voor iedereen die kennis heeft van de Mayakalender, absurd dat de History Channel of komende Hollywood films over een dag des oordeels spreken. Dit soort denkbeelden vestigt enkel een gevoel van angst onder de mensen en het leidt onze aandacht af van wat er werkelijk aan de hand is. Zelfs al zou het waar zijn dat aan de wereld een einde komt, als we niet instaat zijn om naar een evenwichtige economie over te schakelen dan zou dit niet door een vooraf vastgestelde “dag des oordeels” gebeuren. Een dergelijke ramp zou iets zijn dat de mensheid dan in haar geheel over zichzelf heeft afgeroepen (waarbij sommigen meer te verantwoorden hebben dan anderen). Het zou veroorzaakt worden door het negeren van de boodschap van de Mayakalender, dat we moeten overgaan naar een situatie van eenheid en vrede. Projecties van angsten en dromen op een Y2K datum in de toekomst, is iets waarvan ik denk dat erg verlammend werkt en onze verantwoordelijkheid tracht weg nemen voor ons handelen op dit moment. Om dergelijke projecties te vermijden is het denk ik, goed om onze acties en intenties te baseren op de veranderende energieën van de Mayakalender waar we op dit moment in leven, om te bekijken wat voor soort voornemens zij in ons doen ontwaken. Ons begrip hiervan kan gebaseerd zijn op parallellen tussen verschillende onderwerelden, zoals de precieze voorspelling van het begin van de economische teruggang. Deze teruggang was een analogie met het jaar 1932, het begin van de Vijfde NACHT van de Planetaire Onderwereld, wat het begin van de wereldwijde grote depressie betekende . Met dezelfde manier van parallellen te trekken tussen verschuillende Onderwerelden kunnen we nu ook kijken naar onze huidige situatie nu we het middelpunt van de Zesde DAG van de Galactische Onderwereld naderen op 11 mei 2009 (10 Ahau) en haar voortzetting in de tweede helft tot 7 November 2009. Dit verandermoment is parallel aan het jaar 1962 (wat het middelpunt was van de Zesde DAG van de Planetaire Onderwereld) en de tweede helft komt overeen met de periode 1962-1972. Laten we ons eens herinneren wat er in die tijd gebeurde. 1962 was het jaar van de Cuba Crisis en ook het laatste jaar van de strenge koude oorlog en een jaar later kwam het verschijnsel van de Beatles. Ik had het voorrecht om toen in Engeland te zijn en ervoer dit uit de eerste hand voordat het Europa en later Amerika veroverde. Het gaat er hier niet om het muzikale verschijnsel als zodanig te benadrukken maar dat dit het begin was van een grote vernieuwingsgolf die een geweldige culturele vernieuwing teweeg bracht en sociale experimenten die in de daaropvolgende jaren over de wereld gingen, van Mei 68 in Frankrijk tot Flower power, hippies en vredesbewegingen in Amerika. Deze beweging had bepaalde karakteristieken in verschillende landen, maar was toch erg gelijkgeschakeld in de tijd.

Het werd gedragen door het verlangen om nieuwe manieren te vinden om op alle gebieden van het leven, buiten het “establishment” te functioneren en geen enkele autoriteit werd zonder meer geaccepteerd. Tegenwoordig kunnen we naar sommige vormen kijken als excessen, zoals bv. de culturele revolutie in China, maar ondanks dat blijft het feit bestaan dat onze wereld vandaag veel te danken heeft aan het streven naar gelijkheid en openheid dat geschapen werd in die tijd.

Natuurlijk is de wereld heel anders dan in 1962 en het is vooral gedomineerd door een andere Onderwereld waarin economische groei beperkt is. Maar mij lijkt dat een dergelijke experimentele houding precies datgene is wat op dit moment nodig is als onze grootste uitdaging een zichzelf van onderen op organiserende evenwichtige economie is. Iedere crisis brengt nieuwe creativiteit aan het licht, die de vele vormen kunnen aannemen van zelf organiserende gemeenschappen die aan de overheersing van de heersende hiërarchieën ontsnappen. En bovendien, als de neergang van de economie voorspelbaar was op grond van de Mayakalender, dan hebben we redenen om aan te nemen dat een geïntensiveerde door de Levensboom in de komende tijd, ondersteund zal worden. Het is ondertussen wel al duidelijk geworden dat voor de mensen in het algemeen, de oude manieren niet meer werken en dat iets nieuws zal moeten ontstaan. Ik denk, dat als we dit nu nog niet begrijpen, het beslist duidelijk zal worden gedurende de Zesde NACHT, van 7 November 2009 tot 2 November 2010, n.l. dat terugkeer naar de oude economie niet meer mogelijk is.

Om deze reden nodigen we U uit om deel te nemen aan een wereldwijde meditatie van 9 tot 11 Mei, om ons te richten op het ontwikkelen van een evenwichtige economie voor het eerst in 5000 jaar. Dit is weliswaar de intentie van miljoenen mensen, maar het is een heel andere zaak om de groei economie te zien veranderen op een wereldwijde schaal.

Wat we kunnen doen is om in onze meditatie ons af te vragen wie we moeten zijn, opdat zoiets kan gebeuren. Ook geloof ik dat het bewustzijn van het bestaan van de Kosmische Levensboom dat tot nu toe slechts bij weinigen het geval is, zal groeien en dat dit tot een toename van mededogen zal voeren wat heel erg nodig zal zijn, als de mensheid naar nieuwe wegen zoekt om de bronnen van het bestaan of het beschikbare werk te delen. Een geest van delen, samenwerking en mededogen moet deze wereldwijde meditatie kenmerken in het middelpunt van de Zesde DAG van 9 tot 11 Mei 2009. Als de nieuwe wegen mededogen en samenwerking niet belichamen is het waarschijnlijk dat zij het oude opnieuw zullen voortbrengen. Een wereldwijde meditatie lost natuurlijk op zichzelf de problemen van de mensheid niet op. Maar het helpt wel! Door ons te richten op een verbinding met de Kosmische Levensboom, die op grond van de Maya en andere mythen achter de verschillende tijdperken staat, waar de mensheid doorheen gaat, kunnen we helpen om het noodzakelijke mededogen te ontwikkelen om ons eigen doel te bereiken als dit haar hoogste vorm van energie bereikt op 13 Ahau, op 28 Oktober 2011. In een wereldwijde meditatie kunnen we ons richten op inspirerende basis initiatieven die nodig zullen zijn om over te gaan naar een evenwichtige Tuin van Eden. Dit is naar mijn mening het doel van het Kosmische plan.

Voor meer informatie over deze wereldwijde meditatie kunt U kijken op de web pagina: www.commonpassion.org

Carl Johan Calleman,
Seattle, 4 Lamat (9 April 2009)
www.calleman.com

Reacties

Geen reacties beschikbaar.

Reageren

Je bent op dit moment niet ingelogd. Om een reactie achter te laten moet je ingelogd zijn.

Policy | Kontakt
© DailyTzolkin 2024 | Tips of nieuws? redactie@dailytzolkin.com